Petronella Stenfelt
Vad ska jag göra med orden?
Prins Tattes Förlag 1993

Mitt ogripbara jag

Jag slutar aldrig överväldigas
av allt som ryms inom mig
Slutar aldrig söka
svar på frågan
jag inte känner orden till
En inre oändlighet
en odödlig tankekraft
är mitt ogripbara jag
Minnen kan blekna
tankar och drömmar dö
Men kraften som skapar dem
är evig...

Back to Petronella